OMGIVNING / ATT GÖRA
Maderna och strandängarna som följer Säveån mellan Kärtared och Horla, är klassade som särskilt värdefulla, och räknas därför till klass I.
Motivet härför är den intressanta geologin, floran och faunan samt den tilltalande landskapsbilden med de vackra meanderslingorna vid Kärtared.
För ca: 10 000 – 12 000 år tillbaka i tiden gick den högsta kustlinjen ungefär 116 meter högre än den gör nu.

Det var inlandsisen som formade landskapet i Kärtared  och när den dragit sig tillbaka var det en vik eller fjord av havet som sträckte sig in förbi här och ända upp till kraftstationen i Melltorp.
En stor del av dagens kulturlandskap i Vårgårda kommun har sina rötter ända tillbaka till stenåldern och invandringsvägarna föjde Nossans och Säveåns dalgångar.
Med litet fantasi kan vi nästan se hur de första bosättarna kom paddlande här nere i sina urholkade trädstammar.

Naturnära utflykter med häst och vagn!

Du som vill uppleva en avkopplande och naturnära utflykt på stigar och småvägar är hjärtligt välkommen.Vagnen, som i grunden är avsedd för virkestransport, är försedd med 2 längsgående säten där man sitter med ryggen utåt (upp till 30 deltagare får plats). Detta har enligt min erfarenhet positiv inverkan på samhörigheten hos passagerarna. Vagnen kan förses med ett tak för färd i alla väder.

Promenadvagnen används till brudpar, studenter och andra jubilarer. Den tillhörde från början min morfar. Den befinner sig i hyfsat bruksskick efter alla år och brukar smyckas med blommor och blad vid högtidliga tillfällen.
www.fritzgarden.com

 

 
© 2011 ISAK AB
Design: blomill