I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Kurs i hur du hanterar handöverfräsen.

Målsättningen är att ge deltagarna en praktisk genomgång av relevant användning av handöverfräsen, tillbehör och tekniker och säkerhet. Ge deltagarna en introduktion till handöverfräsens applikationer så att de kan initiera olika projekt.

Varaktighet: 1 dag á 8 timmar, inga speciella krav på deltagarna. Den sker som föreläsning och med praktiska övningar.

Är ni en grupp hör av er för bokning av en EGEN kurs. Till Bjarne 070-5538980

Pris: 1200.-/person

 

Kursinnehåll

Introduktion

– Hälsa och säkerhet vid användande av handöverfräsen.

– Fräsverktyg – skötsel, rengöring och slipning

– Fräsverktyg – val av typ, användningsområden och hastigheter

– Handöverfräs – beteenden och möjligheter

– Montering av fräsverktyget

– Montering av anhåll och användning av anhåll

– Många praktiska övningar.

Praktisk användning av handöverfräsen

Fräsens riktning (invändiga och utvändiga kanter)

– Problem – vad kan hända?

– Sidanhåll – bra hjälpmedel

– Kopierfräsning – med mall eller linjaler

– Fräsning av profiler

– Fräsning av hörnsammansättning

– Begränsning av fräsdjup

– Styrhylsa – användningsområde och nytta

– Fräsning med mallar

LUNCH

– Sinkfräsaggregat – halvförtäckta sinkningar (TREND CDG300/600)

– Sinkfräsaggregat – öppna sinkningar (TREND DC400 Leigh D4-24)

– Tapp och långhåls jigg (TREND MT/JIG Leigh FMT)

– Fräsbord – olika typer, användningsområden, inställningar

– Frågor och svar

Kursens plats:

ISAK AB (Isaksen Snickeri All Konsult AB) Horla Heden 1 441 93 Alingsås

Kursprodukter:

Inga speciella, men ett antal ”testpinnar”. Olika kanter, spegeldörr ram,spegeldörr kant, sinkfräsning, tapp och  långhål m.m. Kursintyg erhålles.

 

 


Our response is It all depends on the fellowship you are victimisation. paperhelp.org writing Exuberant centralization, sooner than proving helpful, complicates the Churchs living and her missioner outreach. Last, it is worth pointing out that, whilst we may seem to be support in a time of increased phratry unstableness, search suggests that historically, unstableness may suffer been the norm sooner than the exclusion

 
© 2011 ISAK AB
Design: blomill